W dniu 06 lutego b.r. w Muzeum Miejskim Wrocławia, mieszczącym się we wrocławskim Ratuszu, miało miejsce otwarcie wystawy malarskiej Aloyzasa Stasiulevičiusa, zatytułowanej – „Wilno: między sacrum i profanum”.

Otwarcia wystawy dokonał Ambasador Republiki Litewskiej – Šarūnas Adomavičius oraz Konsul Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu – Tomasz Artur Kosoń.

Twórczość wybitnego litewskiego malarza oglądać będzie można w dniach 06 – 27 lutego 2015 r.