Konsul Honorowy Republiki Litewskiej - Tomasz Kosoń - w dniu 17 maja 2016 r. uczestniczył w śniadaniu dyplomatycznym, które miało miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Opola, reprezentowany przez Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta - Tomasza Ociepę. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 15 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Ukrainy. Celem spotkania było przedstawienie możliwości gospodarczych miasta. Ponadto zaprezentowano licznie zrealizowane do tej pory projekty. Uczestnikom spotkania zostały pokazane takie miejsca jak: Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny, lokalne firmy (IFM, Pasta Food Company). Zaproszeni goście mieli także możliwość zwiedzania terenów rozbudowy elektrowni w Opolu.